Services

Energi & Samfund tilbyder:

 •         Jubilæumsskrifter
 •         Faglige historiebøger om energiproduktion og energiforsyning
 •         Virksomhedshistorie
 •         Projektledelse vedrørende udstillinger om energi og klima
 •         Udarbejdelse af indhold til udstillinger om energi og klima
 •         Events vedrørende energi og klima
 •         Udarbejdelse og gennemførelse af undervisningsforløb vedrørende energi, samfund og klima
 •         Kurser om bæredygtighed, energiforsyningens forandring og indretning
 •         Foredrag
 •         Gennemførelse af projekter, der bringer undervisningen i grundskole og ungdomsuddannelser tættere
          på energisektoren

De forskellige produkter og serviceydelser, som tilbydes, kan efter dialog med kunden gennemføres med alt fra økonomi, research og udformning eller i et samarbejde, hvor kun en del af et projekt udføres af Energi&Samfund.

Eksempler på mulige produkter:

Bogprojekter

 • Planlægning med beskrivelse af formål, målgruppe, indhold og form
 • Research
 • Skrivning
 • Illustrationer
 • Aftaler med grafiker og trykkeri

Udstillinger

 • Planlægning
 • Research
 • Drejebog
 • Projektledelse med inddragelse af teknikere, grafikere, arkitekter mv.
 • Aflevering af færdigt projekt

Undervisning/kurser

 • Planlægning
 • Udfærdigelse af undervisningsplan
 • Gennemførelse af undervisning
 • Evaluering

Foredrag

 • Historiske vedrørende atomkraft, vindkraft, elforsyning, græsrødder mv.
 • Nutidige med relation til energiforsyning, grøn omstilling, bæredygtighed, klima mv.